Problematyka zarządzania bibliotekami w świetle analizy zawartości wybranych czasopism naukowych z lat 2015–2020

Autor

  • Bożena Jaskowska Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
  • Magdalena B. Król Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

DOI:

https://doi.org/10.24917/20811861.19.43

Słowa kluczowe:

libraries, literature, leadership in libraries, trends in library management, library management

Abstrakt

This paper is an attempt to capture, from the pages of selected foreign scientific journals from 2015-2020, global trends in the management of various types of libraries. This, although to a very limited extent, will offer insights into the theory and practice of library management in Poland as well as factors that influence them. This study’s methodology is based on the analysis of scientific and industry literature in the library and information science discipline. The analysis of the content of three selected foreign scientific journals devoted to library management - Library Management, Journal of Library Administration, and Library Leadership and Management for 2015-2020 revealed that the most frequently undertaken topics in the field of library management are: leadership, user-oriented management, resource management human resources, strategic planning and management, change management, organizational culture, knowledge management and interlibrary and external cooperation.

Bibliografia

Armstrong M., Jak być lepszym menedżerem, przeł. P.M. Zwoliński, P. Turnau, Warszawa 1999.

Bogacz-Wojtanowska E., Grabiasz J., Bariery i szanse rozwoju sektora pozarządowego w Polsce na przykładzie województwa małopolskiego, „Zarządzanie Publiczne. Zeszyty Naukowe Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego” 2005,nr 1, s. 57–67.

Bowles M.L., The Organizational Shadow, „Organization Studies” 1991, vol. 12, no. 3, s. 387–404.

Czarniawska B., Shadowing and Other Techniques for Doing Fieldwork in Modern Societies, Copenhagen2007.

Katz R.L., Skills of an Effective Administrator, „Harvard Business Review” 1955, no.1/2, s. 34–36.

Kostera M., Studium przypadku a edukacja zarządzania, [w:] O zarządzaniu – historie niezwykłe. Studia przypadku z zarządzania humanistycznego, red. M Kostera, Warszawa 2014, s. 9–24.

Kożuch B., Kożuch A., Podstawy organizacji i zarządzania, Kraków 2008.

Kożuch B., Nauka o organizacji, Warszawa 2019.

Król M.B., [recenzja]Maja Wojciechowska, Joanna Kamińska, Beata Żołędowska-Król przy współudziale Bożeny Jaskowskiej, Leksykon zarządzania i marketingu w bibliotekoznawstwie, Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne SBP, Warszawa 2019, 292 ss., ISBN 978-83-65741-17-2 [Dodaj do projektu Citavi wg ISBN] „AnnalesAcademiaePaedagogicaeCracoviensis. Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia” 2020, vol. 18, s. 430–432.

Król M.B., Skuteczne zarządzanie projektami a kompetencje interpersonalne, Warszawa 2017.

Marketing w bibliotece, red. M. Wojciechowska, Warszawa 2021 (w przygotowaniu).

Mintzberg H., The Nature of Managerial Work, New York 1973.

Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach, Dz.U. 1997 nr 85 poz. 539.

Wojciechowska M., Kamińska J., Żołędowska-Król B., Leksykon zarządzania i marketingu w bibliotekoznawstwie, przy współudziale B. Jaskowskiej, Warszawa 2019.

Zarządzanie biblioteką, red. M. Wojciechowska, Warszawa 2019.

Pobrania

Opublikowane

2021-12-20

Jak cytować

Jaskowska, B., & Król, M. B. (2021). Problematyka zarządzania bibliotekami w świetle analizy zawartości wybranych czasopism naukowych z lat 2015–2020. AUPC Studia Ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia, 19, 709–727. https://doi.org/10.24917/20811861.19.43

Numer

Dział

Artykuły / Articles