Czesi i książki (Jiří Trávníček, Czeska republika czytelnicza: generacje, fenomeny, życiorysy, wstęp, tłumaczenie i opracowanie Grzegorz Nieć, Kraków: Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, 2022, ss. 366)

Autor

  • Michał Rogoż Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

DOI:

https://doi.org/10.24917/20811861.21.38

Słowa kluczowe:

recenzja

Abstrakt

Recenzja monografii: Jiří Trávníček, Czeska republika czytelnicza: generacje, fenomeny, życiorysy, wstęp, tłumaczenie i opracowanie Grzegorz Nieć, Kraków: Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, 2022, ss. 366.

Bibliografia

Engelking L., Rękopisy z imionami demonów, [w:] tegoż, Surrealizm, underground, postmodernizm. Szkice o literaturze czeskiej, Łódź 2001, s. 114–142.

Janaček P., Jareš M., Svět rodokapsu. Komentovaný soupis sešitových románových edic 30. a 40. let 20. Století, Praga 2003.

Janas M., Kampanie społeczne na rzecz czytelnictwa w Polsce, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia” 2018, z. 15, s. 105–117.

Jareš M., Cliftonovo století, Olomouc 2018, [on-line:] https://theses.cz/id/rf70av/Jares_Cliftonovo_stoleti_disertacni_prace.pdf – 15.01.2024.

Jaszczyszyn E., Modele edukacji czytelniczej w przedszkolu a gotowość do czytania i umiejętności czytania dzieci sześcioletnich, Białystok 2010.

Tarajło-Lipowska Z., Historia literatury czeskiej, Wrocław 2010.

Travniček J., Betty a my. O jednom českém kulturním fenomenu, Praga 2022.

Travniček J., Bliskość i różność – szybki kurs polskiej kultury dla Czechów, [on-line:] https://wszystkoconajwazniejsze.pl/prof-jiri-travnicek-czesi-i-polacy/ – 12.01.2024.

Wolf M., Proust and the Squid: The Story and Science of the Reading Brain, Nowy Jork 2008.

Zdanowicz A., Pierwsze polskie próby badań nad czytelnictwem (1881–1918), [w:] Ludzie i książki, red. J. Kostecki, Warszawa 2006.

Pobrania

Opublikowane

2024-03-12

Jak cytować

Rogoż, M. (2024). Czesi i książki (Jiří Trávníček, Czeska republika czytelnicza: generacje, fenomeny, życiorysy, wstęp, tłumaczenie i opracowanie Grzegorz Nieć, Kraków: Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, 2022, ss. 366). AUPC Studia Ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia, 21, 582–588. https://doi.org/10.24917/20811861.21.38

Numer

Dział

Recenzje / Reviews

Inne teksty tego samego autora

1 2 3 > >>