Pięćdziesięciolecie pracy zawodowej i naukowej profesora Romana Jaskuły

Autor

  • Michał Rogoż Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa

Słowa kluczowe:

Jaskuła Roman, bibliologia, biografia

Abstrakt

Szkic biograficzny

Pobrania

Opublikowane

2010-12-20

Jak cytować

Rogoż, M. (2010). Pięćdziesięciolecie pracy zawodowej i naukowej profesora Romana Jaskuły. AUPC Studia Ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia, 8, 5–8. Pobrano z https://sbsp.uken.krakow.pl/article/view/777

Numer

Dział

Prolegomena

Inne teksty tego samego autora

1 2 3 > >>