Własność intelektualna w komunikacji cyfrowej i edukacji architektów informacji

Autor

  • Iwona Pietrzkiewicz Pedagogical University of Cracow
  • Michał Rogoż Pedagogical University of Cracow

DOI:

https://doi.org/10.24917/20811861.17.15

Słowa kluczowe:

architektura informacji; kształcenie; ochrona własności intelektualnej; przygotowanie do zawodu

Abstrakt

Przygotowanie absolwentów architektury informacji, których kompetencje zawodowe w oczywisty sposób wiążą się z przetwarzaniem informacji, przede wszystkim w środowisku cyfrowym, wymaga wyposażenia ich w odpowiednią wiedzę z zakresu szeroko rozumianej ochrony własności intelektualnej. Istotne wydaje się pytanie, czy wystarczające kompetencje studenci architektury informacji mogą uzyskać, realizując jedynie podstawowy kurs: ochrona własności intelektualnej, obowiązujący na wszystkich kierunkach studiów I stopnia w naszym kraju, czy też potrzebne/wskazane jest wprowadzenie dodatkowego przedmiotu specjalistycznego uwzględniającego specyfikę tego zawodu oraz dynamiczny rozwój nowych technologii stale generujący nowe wyzwania w tym obszarze.

Bibliografia

Salamonowicz M., Prawo własności intelektualnej jako przedmiot na studiach prawniczych (zakres, metody i efekty akademickiego kształcenia), „Studia Prawnoustrojowe” 2015, No. 28, p. 123–143.

Kadry dla Gospodarki (KdG) [HR for the Economy]. Cf. Stopień dostosowania umiejętności studentów do potrzeb przyszłych pracodawców. Raport metodyczny, M. Andrałojć et al., Poznań 2015

Motyka S., Ochrona własności intelektualnej w działalności przedsiębiorstw, [in:] Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji, ed. R. Knosal, Opole 2012, p. 78–88.

Karaś A., Mikos A., Ochrona własności intelektualnej w przedsiębiorstwach regionu małopolskiego, „Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie” 2015, vol. 27 No. 2–3, p. 55–65.

Ippoldt L., Badania ankietowe w pracy bibliologa, „Annales Academiae Pedagogicae Cracoviensis. Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia” 2008, vol. 6

Frankfort-Nachamias C., Nachamias D., Metody badawcze w naukach społecznych, Poznań 2001, p. 267.

Markowski J., Dozwolony użytek prywatny gier komputerowych, „Palestra” 2016, No. 7/8, p. 34–40.

Salamonowicz M., Prawo własności intelektualnej jako przedmiot na studiach prawniczych (zakres, metody i efekty akademickiego kształcenia), „Studia Prawnoustrojowe” 2015, No. 28

Bałos I., Prawo własności intelektualnej a metody badań w Internecie, [in:] Metody badań online, ed. P. Siuda, Bydgoszcz 2016

Opublikowane

2019-06-29

Jak cytować

Pietrzkiewicz, I., & Rogoż, M. (2019). Własność intelektualna w komunikacji cyfrowej i edukacji architektów informacji. AUPC Studia Ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia, 17, 223–231. https://doi.org/10.24917/20811861.17.15

Numer

Dział

Artykuły / Articles

Inne teksty tego samego autora

<< < 1 2 3 4 > >>