Problemy terminologiczne architektury informacji

Autor

  • Jacek Tomaszczyk Uniwersytet Śląski

DOI:

https://doi.org/10.24917/20811861.17.17

Słowa kluczowe:

terminology; information architecture; term translation

Abstrakt

The paper presents the role of terminology in science and communication for special purposes. It describes methods of creating new terms and discusses terminological issues of transferring English terms into Polish information architecture terminology.

Bibliografia

Cloȋtre, M., Shinn, T. (1985): Expository Practice. W: Expository Science: Forms and Functions of Popularisation. Eds. T. Shinn, R. Whitley. Dordrecht: Reidel, s. 31–60.

Doroszewski, W. (1950): Kryteria poprawności językowej. Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych.

Jadacka, H., Markowski, A., Zdunkiewicz-Jedynak, D. (2008): Poprawna polszczyzna: hasła problemowe. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Lukszyn, J. (red.) (2005): Języki specjalistyczne. Słownik terminologii przedmiotowej. Warszawa: Katedra Języków Specjalistycznych. Uniwersytet Warszawski.

Suszcz, N. (2010): Wybrane aspekty problematyki kognitywnych badań językoznawczych. „Linguodidactica”, T. 14, s. 211–228.

Termin i terminologia (2010): Materiały szkoleniowe Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego, dostępne na platformie e-learningowej Moodle: el1.us.edu.pl/wf/mod/resource/view.php?id=3792&redirect=1 [dostęp: 10.07.2018].

Tomaszczyk J. (2008): Strategie terminologiczne. „Zagadnienia Informacji Naukowej”, nr 1, 3-12.

Tomaszczyk J. (2014): Model systemu informacji terminologicznej. Katowice

Troskolański, A., T. (1982): O twórczości. Piśmiennictwo naukowo–techniczne. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Pobrania

Opublikowane

2019-06-29

Jak cytować

Tomaszczyk, J. (2019). Problemy terminologiczne architektury informacji. AUPC Studia Ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia, 17, 240–248. https://doi.org/10.24917/20811861.17.17

Numer

Dział

Artykuły / Articles