Problematyka starożytnego Bliskiego Wschodu w prasie polskiej XIX wieku – tygodnik „Kłosy”

Autor

  • Leszek Zinkow Institute of Mediterranean and Oriental Cultures of the Polish Academy of Sciences, Warsaw

DOI:

https://doi.org/10.24917/20811861.21.10

Słowa kluczowe:

„Kłosy” (czasopismo), prasa polska (XIX wiek), starożytny Bliski Wschód (recepcja), starożytny Egipt (recepcja), starożytna Mezopotamia (recepcja)

Abstrakt

 Tygodnik „Kłosy” (1865–1890) poświęcał na swoich łamach część miejsca historii kultury, literatury, zagadnieniom postępu naukowego, podróżom i opisom obcych krajów. W artykule omówiono teksty ukazujące się w tym czasopiśmie, odnoszące się do problematyki starożytnego Bliskiego Wschodu. Zawiera przegląd materiałów prasowych poruszających różne wątki tego dziedzictwa: notatek, recenzji, zapowiedzi, artykułów, dygresji, literatury pięknej itp.; zaprezentowano je w kontekście specyfiki tego rodzaju prasy. Ważniejsze lub charakterystyczne publikacje zostały omówione syntetycznie, a w podsumowaniu przedstawiono refleksje o charakterze statystycznym.

Bibliografia

Amarna Diplomacy: The Beginnings of International Relations, eds. R. Cohen, R. Westbrook, Baltimore 2000

Ancient Faces. Mummy Portraits from Roman Egypt, ed. S. Walker, New York 2000

Boardman J., The Greeks Overseas: Their Early Colonies and Trade, New York 1980

Bursztyńska H., “Kłosy” In: Słownik literatury polskiej XIX wieku, eds J. Bachórz, A. Kowal-czykowa, Wrocław 1999, pp. 412–414

Ciałowicz K., La naissance d’un royaume. L’Égypte des la période prédynastique a la fin de la I-ere dynastie, Kraków 2001

A Companion to the Archaeology of the Ancient Near East, ed. D.T. Potts, Malden-Oxford 2012

Ghalioungui P., A case of rabies? or of tetanus? in the Ebers Papyrus In: The International Society of the History of Medicine and The Egyptian Society of the History of Medicine, Actes/proceedings, Sections A & B: XXIXth International Congress of the History of Medi-cine, Cairo, 1986, pp. 34–36

Gilewska L., Ilustracja prasowa XIX wieku na przykładzie czasopisma Kłosy ze zbiorów Wo-jewódzkiej Biblioteki Publicznej w Kielcach, Kielce 1994

Grotenhuis L., Lying in the Arms…: The Origins and Reception of Luc Olivier Merson’s The Rest on the Flight to Egypt In: The Art of Reception, eds. J. Bracker, A.-K. Hubrich, Newcas-tle upon Tyne 2020, pp. 123–161

Habachi L., Die unsterblichen Obelisken Ägyptens. Überarbeitete und erweiterte Neuauflage von Carola Vogel, Mainz am Rhein 2000

Hayward R.A., Cleopatra’s Needles, Hartington 1978

Kaizer T., Lucian on the Temple at Heliopolis, The Classical Quarterly (New Series), Vol. 66.1, 2016, pp. 273–285

Klat M.G., The Durighello Family, Archaeology & History in Lebanon 16, 2002, pp. 98–108

Kmiecik Z., Prasa warszawska w latach 1886–1904), Wrocław-Warszawa-Kraków 1989

Kmiecik Z., Prasa warszawska w okresie pozytywizmu (1864–1885), Warszawa 1971

Kościelski J., Szkice egipskie. Wrażenia z podróży. Studia materiały, ed. H. Kaczmarek, Po-znań 2007

Kotańska A., Ilustratorzy i drzeworytnicy czasopism ilustrowanych drugiej połowy XIX w., Almanach Muzealny 1/1997, 85–116

Marchand S.L., The End of Egyptomania: German Scholarship and the Banalization of Egypt, 1830–1914 In: Ägyptomanie. Europäische Ägyptenimagination von der Antike bis heute, ed. W. Seipel, Wien 2000, 125–133

Morris E., Famine and Feast in Ancient Egypt (Elements in Ancient Egypt in Context), Cam-bridge 2023

Napp A., Sesostris, eine kulturelle Hieroglyphe, Aegyptiaca. Journal of the History of Recep-tion of Ancient Egypt 1, 2017, pp. 75-99

The Oxford Encyclopedia of Archaeology in the Near East 1–5, ed. E.M. Meyers, Oxford 1997

Słowacki J., Album rysunkowe z podróży na Wschód, Wrocław 2009

Słownik pseudonimów pisarzy polskich XV w.–1970 r. 1–4, ed. E. Jankowski, Wrocław 1994

Szyndler B., Tygodnik Ilustrowany “Kłosy” (1865–1890), Wrocław 1981

Śliwa J., Egipski sarkofag i mumia w zbiorach Uniwersytetu Jagiellońskiego, In: Egipt, Gre-cja, Italia… Zabytki starożytne z dawnej kolekcji Gabinetu Archeologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, ed. J. Śliwa, Kraków 2007, pp. 111–120

Śliwa J., Starożytny Egipt oczami Polaków. Słownik biograficzny egiptologów, archeologów i badaczy pokrewnych dziedzin, podróżników i kolekcjonerów oraz literatów i malarzy zafascy-nowanych przeszłością i teraźniejszością Egiptu, Kraków 2019

Tarnowski S., Z Dzikowa do Ziemi Świętej. Podróż do Hiszpanii, Egiptu, Ziemi Świętej, Syrii i Konstantynopola z lat 1857-1858, ed. G. Nieć, Kraków-Rudnik 2008

Vatikiotis P.J., The History of Modern Egypt. From Muhammad Ali to Mubarak, London 1991

Who Was Who in Egyptology, eds. W.R. Dawson, E.P. Uphill, M.L. Bierbrier, London 1995

Wilkinson T., Early Dynastic Egypt: Strategies, Society and Security, New York 2001

Zinkow L., Pharaonic Disguise. Egyptianizing Staffage of Modern Politics, Studies in Ancient Art and Civilization 16: 2012, 269–276

Zinkow L., The „Egyptian House”, Hans Makart and Cleopatra from Krakow, Studies in An-cient Art and Civilization 15, 2011, 275–285

Opublikowane

2024-03-12

Jak cytować

Zinkow, L. (2024). Problematyka starożytnego Bliskiego Wschodu w prasie polskiej XIX wieku – tygodnik „Kłosy”. AUPC Studia Ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia, 21, 147–160. https://doi.org/10.24917/20811861.21.10

Numer

Dział

Artykuły / Articles