Ancient Egypt and the Polish Archaeological Research in Egypt in Popular Science Magazines in 1946–1990

Autor

  • Leszek Zinkow Jesuit University Ignatianum in Krakow

DOI:

https://doi.org/10.24917/20811861.16.6

Słowa kluczowe:

Popularization of science; popular science magazine; Poland 1946–1990; archaeology; Egypt; Kazimierz Michałowski

Abstrakt

The article outlines the press coverage of the Polish archaeological excavations in Egypt in the popular science magazines in Poland during the communist period, touching upon the specifics of the socio -political conditions of the time

Bibliografia

Abramowicz A., Historia archeologii polskiej. XIX i XX wiek, Warszawa–Łódź 1991.

Adamowski J.W., Upowszechnianie nauki w polskich środkach przekazu: uwagi i refleksje, [in:] Teoria i praktyka upowszechniania nauki: wczoraj i jutro, eds. F. Grucza, W. Wiśniewski, Warszawa 2005, p. 129–133.

Archaeological Heritage: Methods of Education and Popularization, eds. R. Chowaniec, W. Więckowski, Oxford 2012.

Archäologien Europas / Archaeologies of Europe. Geschichte, Methoden und Theorien / Histories, methods and theories, eds. P.F. Bielh, A. Gramsch, A. Marciniak, Münster–New York–München–Berlin 2001.

Barford P.M., Marksizm w archeologii polskiej w latach 1945–1975, “Archeologia Polski” 1995, t. XL, z. 1–2, p. 7–78.

Daszewski W.A., 50 Years of Polish Excavations in the Eastern Mediterranean – the Polish Centre of Mediterranean Archaeology of Warsaw University, [in:] 50 Years of Polish Excavations in Egypt and the Near East. Acts of the Symposium at the Warsaw University, 1986, eds. S. Jakobielski, J. Karkowski, Warszawa 1992, p. 39–47.

Gąssowski J., Archaeology and Marxism in Poland: A Personal Account, [in:] Archaeology of the Communist Era: A Political History of Archaeology of the 20th Century, ed. L.R. Lozny, Cham 2016, p. 101–122.

Grucza F., Wyrażenie “upowszechnianie nauki” – jego status i znaczenie w świetle teorii aktów komunikacyjnych i lingwistyki tekstów, [in:] Teoria i praktyka upowszechniania nauki: wczoraj i jutro, eds. F. Grucza, W. Wiśniewski, Warszawa 2005, p. 41–76

Holtorf C., From Stonehenge to Las Vegas. Archaeology as Popular Culture, Walnut Creek, Walnut Creek 2005.

Holtorf C., 2007. Archaeology is a brand: the meaning of archaeology in contemporary popular culture, Walnut Creek 2005.

Hurwic J., Popularyzacja wiedzy – obowiązek i przywilej pracownika nauki, “Problemy” 1990, no. 8, p. 20–22.

Hurwic J., Miesięcznik “Problemy” w polskim życiu intelektualnym po drugiej wojnie światowej, “Nauka” 2000, no. 1, p. 97–107.

Jarosz K., 2012. Popularyzacja archeologii w czasopismach popularnonaukowych w Polsce w latach 1945–2000 (PhD dissertation, led by professor R.F. Mazurowski, submitted to the Institute of Archaeology of the University of Warsaw, http://depotuw.ceon.pl/bitstream/handle/item/166/Praca.pdf

Kolasa W.M., Współczesne czasopismo popularnonaukowe: studium analityczne na przykładzie “Wiedzy i Życia” oraz “Świata Nauki”, “Rocznik Historii Prasy Polskiej” 1998, z. 1–2, p. 143–169.

Kołodziejczyk P., Archeolog w labiryncie popkultury, “Perspektywy Kultury” 2014, no. 10, p. 7–24.

Kosińska M., Artykuły popularnonaukowe – egalitaryzm czy elitaryzm nauki?, [in:] Współczesna polszczyzna: stan, perspektywy, zagrożenia, ed. Z. Cygal -Krupa, Kraków 2008, p. 277–283.

Kowalska A., Kuraszkiewicz K., Aspekty popularyzacji egiptologii w Polsce. Egiptolog i dziennikarz: sprzeczność czy zbieżność interesów [a lecture presented at the conference:] “Dziedzictwo archeologiczne – formy edukacji i promocji”, 1–3.12.2011, Warsaw 2011.

Kubin J., Czy popularnonaukowe czasopisma i książki zmniejszają lukę informacyjną pomiędzy warstwami społecznymi o różnych poziomach i kierunkach wykształcenia?, [in:] Upowszechnianie nauki w świecie: nowe doświadczenia i badania, eds. J. Kubin, G. Labuda, Wrocław 1990, p. 455–465.

The Literature of Science: Perspectives on Popular Scientific Writing, ed. M.M. William, Athens 1993.

Mączyńska A., Archeologia i media – małżeństwo z rozsądku, [in:] Współczesne oblicza przeszłości, eds. A. Marciniak, D. Minta -Tworzowska, M. Pawleta, Poznań 2011, p. 323–340.

Michałowski K., Polskie odkrycia w archeologii śródziemnomorskiej i ich znaczenie dla nauki i kultury polskiej, “Sprawozdania z prac naukowych Wydziału Nauk Społecznych PAN” 1958, no. I/3, p. 5–11.

Pawłowski A., Rola prasy codziennej w prezentowaniu informacji popularnonaukowych, [in:] Media a edukacja, ed. W. Strykowski, Poznań 1997, p. 395–398.

Pisarek W., Media masowe wobec upowszechniania nauki, “Zeszyty Prasoznawcze” 1989, no. 1, p. 35–44.

Presenting Archaeology to the Public: Digging for Truths, ed. J.H. Jameson, Walnut Creek 1997. Starzec A., Przemiany w popularyzacji prasowej, “Acta Universitatis Wratislaviensis” 2002, no. 2444, p. 24–31.

Thompson J., Wonderful Things: A History of Egyptology, vol. 3: From 1914 to the Twenty –first Century, Cairo 2018.

Who Was Who in Egyptology, ed. M.L. Bierbrier, London 2012.

Wrona G., Polish scientific magazines on Classical philology, archaeology and prehistory in the period 1918–1939, “Studies in Ancient Art and Civilization” 2011, no. 15, p. 263–274.

Zając R.M., Czasopisma popularnonaukowe w Polsce w latach 1945–1989, Kraków 2016.

Zinkow L., Kilka uwag o kulturotwórczych aspektach odkryć archeologicznych w Egipcie, Kraków 2014, p. 33–46.

Opublikowane

2018-06-04

Jak cytować

Zinkow, L. (2018). Ancient Egypt and the Polish Archaeological Research in Egypt in Popular Science Magazines in 1946–1990. AUPC Studia Ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia, 16, 88–100. https://doi.org/10.24917/20811861.16.6

Numer

Dział

Artykuły / Articles