Problematyka starożytnego Bliskiego Wschodu w polskiej prasie kobiecej XIX i początku XX wieku (1)

Autor

  • Leszek Zinkow Polish Academy of Sciences

DOI:

https://doi.org/10.24917/20811861.19.17

Słowa kluczowe:

Tygodnik Mód i Powieści, 19th and 20th-century Polish press, Woman’s press, Ancient Near East (reception), Egypt (reception)

Abstrakt

The early Polish magazine for women,“Tygodnik Mód i Powieści” [Fashion and Novels Weekly], published from 1862-1915, devoted some space to the history of culture, issues of scientific progress, travels, and descriptions of foreign countries. This paper discusses texts referring to the matters of the ancient Near East as published in that journal. It includes a re-view and analysis of press materials examining various threads on this heritage such as notes, reviews, announcements, articles, digressive travel reports, fiction, etc. These are presented in the context of the specific kind of press and former understanding of 19th century women’s intellectual needs. The research was categorized into decade-long sequences. The more im-portant or characteristic publications are synthetically discussed. The conclusion presents sta-tistical reflections, information on the distribution, and transformations of forms regarding the issues studied.

Bibliografia

Ackerman G.M., Jean-Léon Gérôme: Monographie révisée,catalogue raisonné mis à jour, Paris 2000.

Chwalewik E., Zbiory polskie. Archiwa, biblioteki, gabinety, galerie, muzea i inne zbiory pa-miątek przeszłości w ojczyźnie i na obczyźnie w porządku alfabetycznym według miejscowości ułożone, t. 1–2, Warszawa 1927.

Dobkowska J., “Poglądy w kwestii potrzeby oraz zakresu edukacji kobiet panujące w drugiej połowie XIX i na przełomie XIX i XX wieku”, Acta Universitatis Lodziensis Folia Historica, 96(2016), pp. 89–107.

Dolińska M., Egipskie mumie i sarkofagi z kolekcji Uniwersytetu Warszawskiego w Muzeum Narodowym w Warszawie, [in:]Kultura artystyczna Uniwersytetu Warszawskiego. Ars educa-tio, ed. J. Miziołek, Warszawa 2003, pp. 445–462.

Fedorowicz Z., Feliksiak S., 150-lecie Gabinetu Zoologicznego w Warszawie (1818–1968), Warszawa 2016.

Franke J., Polska prasa kobieca w latach 1820–1918. W kręgu ofiary i poświęcenia, Warsza-wa 1999.

Hodgson B., No Place for a Lady: Tales of Adventurous Women Travelers, Vancouver 2002.

Kaczmarek H., Polacy i Egipt na przestrzeni wieków. Zapiski, dzienniki, wspomnienia z po-dróży, Warszawa 2018.

Kasparek C., “Prus’ Pharaoh: The Creation of a Historical Novel”, The Polish Review, 39/1(1994), pp. 45–50.

Kazimierczak M., “Michał Tyszkiewicz (1828–1897): An Illustrious Collector of Antiquities”, Muzealnictwo, 60 (2019), pp. 64–77.

Kmiecik Z., Prasa warszawska w latach 1886–1904, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź 1989.

Konarska-Pabiniak B., “Ludomir Ludwik Szczerbowicz-Wieczór – zapomniany nauczyciel Gimnazjum Gubernialnego Męskiego w Płocku”, Notatki Płockie. Kwartalnik Towarzystwa Naukowego Płockiego, 25/3 (104) (1980), pp. 34–37.

Kościelski J., Szkice egipskie. Wrażenia z podróży. Studia i materiały, ed. H. Kaczmarek, Po-znań 2007.

Lockman Z., Contending Visions of the Middle East: The History and Politics of Orientalism, Cambridge 2010.

Łojek J., et al., Prasa polska w latach 1864–1918, Warszawa 1976.

Manley D., Women Travelers on the Nile: An Anthology of Travel Writing through the Centu-ries, Cairo–New York 2016.

Marchand S.L., The End of Egyptomania: German Scholarship and the Banalization of Egypt, 1830–1914, [in:] Ägyptomanie. Europäische Ägypten imagination von der Antike bis heute, ed. W. Seipel, Wien 2000, pp. 125–133.

McGeough K.M., The Ancient Near East in the Nineteenth Century. Appreciations and Ap-propriations, 1: Claiming and Conquering; 2: Collecting, Constructing and Curating; 3: Fan-tasy and Alternative Histories, Sheffield 2021.

Niwiński A., Count Michał Tyszkiewicz’s Egyptian Travel 1861–62 and His Excavations in Egypt and Nubia, [in:] Essays in Honour of Prof. Dr. Jadwiga Lipińska, eds. J. Aksamit et al., Warsaw 1997, pp. 191–210.

Niwiński A., “Travels of Count Michał Tyszkiewicz to Africa, His Excavations in 1861–1862, and the Origin of His Collection of Egyptian Antiquities”, Światowit, 57 (2018), pp. 223–236.

The Oxford Encyclopedia of Archaeology in the Near East, vol. 1–5, ed. E.M. Meyers, Oxford 1997.

Petiscus A. H., Der Olymp oder Mythologie der Griechen und Römer – Mit Einschluß der Aegyptischen, Nordischen und Indischen Götterlehre..., Leipzig 1871.

Raumschüssel M., Zur Geschichte der Sammlung, [in:] Ägyptische Kunst aus der Skulpturen-sammlung der Staatlichen Kunstsammlung Dresden, Leipzig 1993, pp. 5-16.

Rodier G., Antiquité des races humaines, reconstitution de la chronologie et de l'histoire des peuples primitifs..., Paris 1862.

Rouit Ch., La Collection Tyszkiewicz du Musée du Louvre, [in:] Essays in Honour of Prof. Dr. Jadwiga Lipińska, eds. J. Aksamit et al., Warsaw 1997, pp. 213–224.

Roullet A., The Egyptian and Egyptianizing Monuments of Imperial Rome, Leiden 1972.

Szymańska H., “Agent Władysława Czartoryskiego w Egipcie”, Meander, 11–12 (1970), pp. 495–504.

Szymańska H., “Gromadzenie zabytków egipskich dla zbiorów krakowskich”, Zeszyty Nau-kowe UJ CCLXXXII: Prace Archeologiczne, 14 (1972), pp. 105–114.

Śliwa J., Starożytny Egipt oczami Polaków. Słownik biograficzny egiptologów, archeologów i badaczy pokrewnych dziedzin, podróżników i kolekcjonerów oraz literatów i malarzy zafascy-nowanych przeszłością i teraźniejszością Egiptu, Kraków 2019.

Weryho, J.W., Juliusz Słowacki in Egypt, [in:] Travellers in Egypt, eds. P. Starkey, J. Starkey, London–New York 1998, pp. 215–221.

Who Was Who in Egyptology, eds. W.R. Dawson, E.P. Uphill, M.L. Bierbrier, London 1995.

Zaleska Z., Czasopisma kobiece w Polsce (materiały do historii czasopism). Rok 1818–1937, Warszawa 1938.

Zimmer T., Dilly G., Ludovic-Napoléon Lepic, 1839–1889: “Le Patron”, Berck-sur-Mer 2013.

Opublikowane

2021-12-20

Jak cytować

Zinkow, L. (2021). Problematyka starożytnego Bliskiego Wschodu w polskiej prasie kobiecej XIX i początku XX wieku (1). AUPC Studia Ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia, 19, 284–296. https://doi.org/10.24917/20811861.19.17

Numer

Dział

Artykuły / Articles