Problematyka starożytnego Bliskiego Wschodu w polskiej prasie kobiecej w XIX - i na początku XX wieku (2) - Bluszcz

Autor

  • Leszek Zinkow Institute of Mediterranean and Oriental Cultures of the Polish Academy of Sciences

DOI:

https://doi.org/10.24917/20811861.20.29

Słowa kluczowe:

Bluszcz, 19th and 20th century Polish press, Women’s press, Ancient Near East (reception), Egypt (reception)

Abstrakt

The Polish magazine for women: Bluszcz [Ivy] (1865-1918) included pieces on the history of culture, literature, issues of scientific progress, travels, and descriptions of foreign countries. This paper discusses texts referring to the ancient Near East as published in Bluszcz. It includes a review and analysis of press materials dealing with various aspects of this heritage: notes, reviews, announcements, articles, digressive travel reports, and fiction, among others.
These articles were published in the context of the specific kind of press and former under-standing of 19th Century women’s intellectual needs. The more prominent or characteristic publications are synthetically discussed, while the summary presents reflections of a statistical nature, on the distribution and formal transformations.

Bibliografia

Brykalska M., Emancypacja kobiet. In Słownik literatury polskiej XIX wieku, eds J. Bachórz, A. Kowalczykowa, Wrocław-Warszawa-Kraków 1991, 225-229.

Carre J.M., Voyageurs et ecrivains franęais en Egypte, Le Caire 1956.

Chwastyk-Kowalczyk J., „Bluszcz" w latach 1918-1939: tematyka społeczna oraz problemy kultury i literatury, Kielce 2003.

Dobkowska J., Poglądy w kwestii potrzeby oraz zakresu edukacji kobiet panujące w drugiej połowie XIX i na przełomie XIX i XX wieku. Acta Universitatis Lodziensis Folia Historica 66: 2016, 89-107.

Frank K., Lucie Duff Gordon. A Passage to Egypt, London-New York 1995.

Franke J., Polska prasa kobieca w latach 1820-1918: w kręgu ofiary i poświęcenia, Warszawa 1999.

Hodgson B., Dreaming of East: Western Women and the Exotic Allure of the Orient, Vancouver-Berkeley CA 2005.

Hodgson B., No Place for a Lady: Tales of Adventurous Women Travelers, Vancouver 2002. Kaczmarek H., Polacy i Egipt na przestrzeni wieków. Zapiski, dzienniki, wspomnienia z podróży (Transfer kultury arabskiej w dziejach Polski VII) Warszawa 2018.

Kamińska K., Kwestia kobieca na łamach „Bluszczu” (1865-1885), Prace Polonistyczne, Seria 34: 1978, 105-131.

Kasparek C., Prus’ Pharaoh: the Creation of a Historical Novel, The Polish Review 39 (1): 1994, 45-50.

Kmiecik Z., Prasa warszawska w latach 1886-1904, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1989.

“Kto nie widział Kairu, nie widział piękności świata...". Egipt w relacjach prasowych polskich podróżników drugiej połowy XIX wieku, ed. L. Zinkow, Kraków 2011.

Magri-Mourgues V., Les Detours fictionnels du recit de voyage: “Le Nil, Egypte et Nubie” de Maxime Du Camp, In Egypt through the Eyes of Travellers, eds. P. Starkey, N. El Kholy, Durham 2002, pp. 149-165.

Manley D., Women Travelers on the Nile: An Anthology of Travel Writing through the Centuries, Cairo-New York 2016.

Marchand S.L., The End of Egyptomania: German Scholarship and the Banalization of Egypt, 1830-1914. In Agyptomanie. Europaische Agyptenimagination von der Anti-ke bis heute, ed. W. Seipel, Wien 2000, 125-133.

McGeough K.M., The Ancient Near East in the Nineteenth Century. Appreciations and Appropriations. I: Claiming and Conquering; II: Collecting, Constructing and Curating; III: Fantasy and Alternative Histories, Sheffield 2021.

The Oxford Encyclopedia of Archaeology in the Near East 1-5, ed. E.M. Meyers, Oxford 1997.

Prasa polska w latach 1864-1918, ed. J. Łojek, Warszawa 1976.

Rees J., Writings on the Nile. Harriet Martineau, Florence Nightingale, Amelia Edwards, London 1995.

Satzinger H., Das Kunsthistorische Museum in Wien. Die agyptisch-orientalische Sammlung, Mainz 1994.

Słownik literatury polskiej XIX wieku, eds J. Bachórz, A. Kowalczykowa, Wrocław 1999.

Słownik pseudonimów pisarzy polskich XV w.-1970 r. 1-4, ed. E. Jankowski, Wrocław 1994.

Współcześni polscy pisarze i badacze literatury. Słownik Biobibliograficzny 1-9, eds J. Czachowska, A Szałagan, Warszawa 1994-2004.

Sokół Z., Z badań nad polską prasą kobiecą w latach 1818-1939, Kwartalnik Historii Prasy Polskiej, R. 22/3: 1983, 5-12.

Śliwa J., Starożytny Egipt oczami Polaków. Słownik biograficzny egiptologów, archeologów i badaczy pokrewnych dziedzin, podróżników i kolekcjonerów oraz literatów i malarzy zafascynowanych przeszłością i teraźniejszością Egiptu, Kraków 2019.

Tucker J.E., Women in Nineteenth-Century Egypt, Cambridge 2002.

Weryho, J.W., Juliusz Słowacki in Egypt. In Travellers in Egypt, eds. P. Starkey, J. Starkey, London-New York 1998, 215-221.

Who Was Who in Egyptology, eds. W.R. Dawson, E.P. Uphill, M.L. Bierbrier, London 1995 Women Travelers on the Nile: An Anthology of Travel Writing through the Centuries, ed. D. Manley, Cairo-New York 2016.

Zaleska Z., Czasopisma kobiece w Polsce (materiały do historii czasopism) rok 1818-1937, Warszawa 1938.

Zinkow L., From Egyptology to Novel. Ups and Downs of Polish Literary “Egyptological” Fiction, Studies in Ancient Art and Civilization 10: 2007, 165-179.

Zinkow L., Issues of the Ancient Near East in Polish Women’s Press in the 19th- and early 20th Century (1), Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia 19: 2021, 283-296.

Zinkow L., Pharaonic Disguise. Egyptianizing Staffage of Modern Politics, Studies in Ancient Art and Civilization 16: 2012, 269-276.

Zinkow L., Starożytny Egipt w poezji polskiej. Od Biernata z Lublina do Macieja Zembatego, Kraków 2018.

Opublikowane

2023-03-29

Jak cytować

Zinkow, L. (2023). Problematyka starożytnego Bliskiego Wschodu w polskiej prasie kobiecej w XIX - i na początku XX wieku (2) - Bluszcz . AUPC Studia Ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia, 20, 456–468. https://doi.org/10.24917/20811861.20.29

Numer

Dział

Artykuły / Articles