Pismo i książka w klasztorze żeńskim – na przykładzie benedyktynek św. Jerzego w Pradze (Renata Modráková, Knižní kultura kláštera benediktinek u sv. Jiří na Pražském hradě, Praha: Národní knihovna České republiky, 2022, 611 s. – ISBN 978-80-7050-751-3)

Autor

  • Iwona Pietrzkiewicz Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

DOI:

https://doi.org/10.24917/20811861.21.34

Słowa kluczowe:

recenzja

Abstrakt

Recenzja monografii: Renata Modráková, Knižní kultura kláštera benediktinek u sv. Jiří na Pražském hradě, Praha: Národní knihovna České republiky, 2022, 611 s. – ISBN 978-80-7050-751-3

Bibliografia

Bastl O., Knihy a listiny zrušeného svatojiřského klastera, [w:] Seminář a jeho hosté II. Ssborník příspěvků k nedožitým 70. narozeninám Doc. PhDr. Rostislava Nového, Praha 2004 s. 187–223

Benešovská K., Abatyše Kunhuta a svatojiřský klaster, [w:] Královský sňatek. Eliška Přemyslovna a Jan Lucemburský – 1310, Praha 2010 s. 468–473

Burke P., Historia kulturowa. Wprowadzenie, Kraków 2012

Hlaváček I., Benediktinské knihy a knihovny 800–1300, [w:] Benediktini a střed Evropy. Křesťanství, kultura, společnost 800–1300, Praha 2021, s. 184–192

Hledíková Z., Pátková H., Hlaváček I., Paleograficko-kodikologické etudy, Praha 2021

Hledíková Z., Poznámka ke svatojirskému skriptoriu kolem roku 1300, „Documenta Pragensia” 1990, vol. 10, (1), s. 31–49

Hledíková Z., Svatojirské kalendáre doby abatyše Kunhuty, „Acta Universitatis Carolinae. Philosophica et historica” 1991, [nr] 2 s. 61–81

Knižní kultura českého středověku, K. Boldan, M. Dragoun, M. Studničková, J. Marek, Dolní Břežany 2021

Migoń K., „Kultura książki” – wyrażenie potoczne, kategoria badawcza, czy specjalność naukowa?, [w:] Ludzie i książki. Studia i szkice bibliologiczno-bibliograficzne. Księga pamiątkowa dedykowana Profesor Hannie Tadeusiewicz, Łódź 2011, s. 47–57

Modráková R., Přemyslovský kult v rukopisech Kunhuty, abatyše svatojiřského klastera, [w:] Panovnická reprezentace v písemné kultuře ve středověku. Sborník prací k životnímu jubileu profesora Ivana Hlaváčka, Praha 2021, s. 40–50

Modráková R., Kunhuta. Královská dcera a svatojiřská abatyše, Praha 2023

Pacovský K., Svatojiřský klášter v Praze očima pisatelů doby předhusitské, Praha 2023

Runčíková H., Text a obraz Pasionálu abatyše Kunhuty, [w:] Vidět – Slyšet – Číst – Rozumět. Sborník příspěvků mezinárodní konference studentů doktorských studijních programu, Praha 2015, s. 69–74

Svobodová M., „Zapomenuté” breviáře z kláštera benediktinek u sv. Jiří na Pražském hradě a jejich kalendáře. Rukopisy Národní knihovny ČR XXIII D 156, XXIII D 142, XXIII D 155 a XXIII D 138, [w:] Studie o rukopisech = Studien über Handschriften = Etudes codicologiques, Archiv Akademie věd České republiky, cz. 36 (2005–2006 [wyd. 2008]), s. 3–56

Uhlíř Z., Tři knížky abatyše Kunhuty, [w:] S knihou v ruce. Kolektivní monografie k životnímu jubileu PhDr. Veroniky Procházkové, Praha 2020 s. 16–25

Pobrania

Opublikowane

2024-03-12

Jak cytować

Pietrzkiewicz, I. (2024). Pismo i książka w klasztorze żeńskim – na przykładzie benedyktynek św. Jerzego w Pradze (Renata Modráková, Knižní kultura kláštera benediktinek u sv. Jiří na Pražském hradě, Praha: Národní knihovna České republiky, 2022, 611 s. – ISBN 978-80-7050-751-3). AUPC Studia Ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia, 21, 553–561. https://doi.org/10.24917/20811861.21.34

Numer

Dział

Recenzje / Reviews

Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>