Wizytacje źródłem do dziejów kultury książki w zakonach Wielkiego Księstwa Litewskiego – na przykładzie kanoników regularnych od pokuty (białych augustianów)

Autor

  • Iwona Pietrzkiewicz Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

DOI:

https://doi.org/10.24917/20811861.18.14

Słowa kluczowe:

Library science; historical source; Grand Duchy of Lithuania; Order of canons regular

Abstrakt

Historical research on book culture in religious orders uses a specific and vast body of sources. One of the most important sources are the so-called visitations commissioned and performed by diocesan authorities or superiors of a given community in individual church institutions. The frequency of their preparation and the precision of the recorded data allow them to be treated as one of the basic sources for historical bibliology. The specificity of the formation of these archives in the Grand Duchy of Lithuania and their dispersion due to political changes demonstrate the distinctiveness and importance of these sources.

Bibliografia

Bruździński A., Kanonicy regularni od pokuty na ziemiach polskich, Kraków 2003

Juda M, Akta wizytacyjne jako źródło do dziejów księgozbiorów historycznych. Na przykładzie akt dekanatu chełmskiego z XVIII i początku XIX wieku, „Z badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi” 2016, t. 10, s. 107-118.

Pietrzkiewicz I, Kultura książki w zakonach męskich Wielkiego Księstwa Litewskiego XV-XVIII wieku, Kraków 2019

Pietrzkiewicz I, Metodologiczne problemy badań historycznych księgozbiorów zakonnych w Wielkim Księstwie Litewskim, [w:] Bibliologia. Problemy badawcze nauk humanistycznych, red. D. Kuźmina, Warszawa 2007, s. 120-130

Szot A, Źródła do dziejów Kościoła Katolickiego w archiwach wileńskich, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 2008, t. 89, s. 73-83

Trajdos T.M., Kanonicy regularni od pokuty w Miednikach w ostatnim stuleciu Rzeczypospolitej (1695-1795), „Nasza Przeszłość” 2017, t. 127, s. 21-52;

Trajdos T.M., Najstarsze fundacje dla kanoników regularnych od pokuty w diecezji wileńskiej, „Nasza Przeszłość” 2013, t. 119, s. 21-66

Trajdos T.M., Odnowa i wytrwałość. Kanonicy regularni od pokuty w Miednikach od połowy XVI do schyłku XVII wieku, [w:] Studia z dziejów Wielkiego Księstwa Litewskiego (XVI-XVIII wieku), red. S. Górzyński, M. Nagielski, Warszawa 2014, s. 425-434

Pobrania

Opublikowane

2020-07-17

Jak cytować

Pietrzkiewicz, I. (2020). Wizytacje źródłem do dziejów kultury książki w zakonach Wielkiego Księstwa Litewskiego – na przykładzie kanoników regularnych od pokuty (białych augustianów). AUPC Studia Ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia, 18, 234–247. https://doi.org/10.24917/20811861.18.14

Numer

Dział

Materiały / Materials

Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>