Od „Gazety Automobilowej” do „Czasopisma Automobilowego” - narodziny polskiej prasy motoryzacyjnej

Autor

  • Adam Bańdo Pedagogical University of Cracow

DOI:

https://doi.org/10.24917/20811861.16.3

Słowa kluczowe:

magazines; automotive magazines; “Czasopismo Automobilowe”; “Gazeta Automobilowa”; history of press; Poland in the 19th and 20th centuries; Polish press; automotive press

Abstrakt

Automotive press in Poland has a long tradition reaching to the times of partitions. The first Polish automotive periodical to appear was “Gazeta Automobilowa” (Automobile Gazette), appearing in Lviv for only a few months in 1911. Another, equally short-lived magazine appeared in Krakow under the name “Czasopismo Automobilowe” (Automobile Magazine, 1920-1921). The article is devoted to these two little-known and unique periodicals.

Bibliografia

Dudek D. Źródła do dziejów kultury fizycznej. 1795-1939. Czasopisma. Kalendarze. Jednodniówki. (wydanie drugie uzupełnione). Dodatek do „Biuletynu Informacyjnego” nr 4. Biblioteki Głównej AWF w Krakowie. Kraków 2008.

Jakubowska H., Hądzelek K. Informacja o polskich czasopismach z zakresu wychowania fizycznego i sportu w latach 1918-1939, 1958, nr 5, s. 373–381;

Jakubowska H. Prasa sportowa okresu międzywojennego jako źródło do dziejów wychowania fizycznego i sportu: 1918-1939, „Kultura Fizyczna” 1962, nr 4, s. 308–310.

Kolasa W.M., Kierunki badań nad historią prasy polskiej 1918-1939. Cz.1. Tendencje rozwojowe, typologia. „Rocznik Historii Prasy Polskiej”. 2011, vol. 14, n. 1/2, s. 5-55.

Kucharzewski F. Piśmiennictwo techniczne polskie. T. 1-3. Warszawa 1911-1922

Kucharzewski F. Rys dziejów „Przeglądu Technicznego”. „Przegląd Techniczny” 1924, nr 4 (wydanie jubileuszowe)

Kurek A. Od przejażdżek automobilami do turystyki: zarys dziejów turystyki samochodowej w Galicji do 1914 r. „Folia Turistica” 2010, nr 23, s. 135-152.

Popularna encyklopedia mass mediów. Pod red. Józefa Skrzypaczka. Poznań 1999

Prasa i sport. Warszawa 1981

Spis tytułów prasy polskiej 1865-1918. Oprac. Aleksandra Garlicka. Warszawa 1978

Szczerbicki T. Lwowska „Gazeta Automobilowa” – pierwsze polskie czasopismo motoryzacyjne. „Automobilista” 2010, nr 2 (118), s. 54-56.

Tuszyński B. Prasa i sport 1881-1981. Warszawa 1981

Tuszyński B. Rzut oka na główne kierunki rozwoju polskiej prasy sportowej do 1939 roku. „Rocznik Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego” 1973, z. 4, s. 495–515

Tuszyński B. Sprintem przez prasę sportową. Warszawa 1975

Pobrania

Opublikowane

2018-06-04

Jak cytować

Bańdo, A. (2018). Od „Gazety Automobilowej” do „Czasopisma Automobilowego” - narodziny polskiej prasy motoryzacyjnej. AUPC Studia Ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia, 16, 38–49. https://doi.org/10.24917/20811861.16.3

Numer

Dział

Artykuły / Articles

Inne teksty tego samego autora