Dzieje polskiego uchodźstwa na Węgrzech 1939–1945 w świetle najnowszych badań

Autor

  • Adam Bańdo Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

DOI:

https://doi.org/10.24917/20811861.17.31

Słowa kluczowe:

polskie uchodźstwo na Węgrzech

Abstrakt

Losy polskiego uchodźstwa na Węgrzech podczas II wojny światowej są mało znane i słabo opracowane. Informacje na ten temat pochodzą głównie ze wspomnień i innych nienaukowych, epizodycznych publikacji. Wyjątek stanowią teksty dotyczące dziejów polskiej prasy emigracyjnej, której historia rozpoczęła się właśnie nad Dunajem jeszcze w trakcie trwania kampanii wrześniowej. Jest to istotny fakt, ponieważ w powszechnej świadomości prasa emigracyjna tego okresu kojarzy się częściej z tytułami wydawanymi dużo później przez polski rząd na uchodźstwie w Londynie oraz środowiska emigracyjne w Wielkiej Brytanii.

Bibliografia

Antoniewicz Z., Uchodźcza prasa na Węgrzech (1939–1945). „Rocznik Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego” 1975, z. 2–3, s. 285–309.

Bańdo A., Węgierska karta z dziejów polskiego czasopiśmiennictwa na uchodźstwie podczas II wojny światowej. „Zeszyty Prasoznawcze” 2018, t. 61, nr 3 (235), s. 571–575.

Csapláros I., Początki prasy polskiej na Węgrzech „Kwartalnik Prasoznawczy” 1958, nr 4, s. 66–72.

Jakubiec D., Wydawnictwa periodyczne uchodźców polskich na Węgrzech w latach 1939–1944. „Zeszyty Prasoznawcze”, 1971, nr 1, s. 33–35.

Kugler A., Kugler W., Czasopiśmiennictwo uchodźców polskich na Węgrzech w czasie II wojny światowej – zarys problematyki. „Kultura książki i prasy polonijnej. Dziedzictwo narodowe i światowe. Pod red. Marii Kalczyńskiej, Danuty Sieradzkiej, ks. Zdzisława Małeckiego. Katowice 2009.

Woźniakowski K., Polskie czasopiśmiennictwo uchodźcze na Węgrzech 1939–1945. Opole 2016.

Woźniakowski K., W kręgu życia kulturalnego polskiego wojennego uchodźstwa na Węgrzech 1939–1945. Studia i szkice. Kraków 2018.

Pobrania

Opublikowane

2019-06-29

Jak cytować

Bańdo, A. (2019). Dzieje polskiego uchodźstwa na Węgrzech 1939–1945 w świetle najnowszych badań. AUPC Studia Ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia, 17, 417–423. https://doi.org/10.24917/20811861.17.31

Numer

Dział

Recenzje / Reviews

Inne teksty tego samego autora