Wydawnictwa Polskiego Touring Klubu w latach 1930–1939

Autor

  • Adam Bańdo Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

DOI:

https://doi.org/10.24917/20811861.20.15

Słowa kluczowe:

history of the press, Polish press, Poland in the 20th century, automotive magazines, tourism magazines, Polish Touring Klub

Abstrakt

The article is devoted to four periodicals: “Auto i Turysta,” “Turysta i Auto,” “Biuletyn Polskiego Touring Klubu” and “Touring,” published in 1930-1939 by the Polish Touring Klub (PTK). It expands and supplements the research on the development of Polish automotive magazines from their creation, which was 1911, to the end of the interwar period. Its results were presented in the author’s previous publications. This text also shows the mutual relations between the two main issues addressed in those magazines, namely tourism and the automotive industry. The publication also contains information on PTK’s publishing activity beyond the aforementioned press titles.

Bibliografia

Bańdo A., Od „Gazety Automobilowej do „Czasopisma Automobilowego” – narodziny polskiej prasy motoryzacyjnej, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia” 2018, t. 16, s. 38–49.

Bańdo A., Polskie czasopisma motoryzacyjne do 1989 r. „Gospodarka Rynek Edukacja” 2015, vol. 16, nr 1, s. 5–14.

Bańdo A., The rise and evolution of Polish automotive magazines until 1939. „Rocznik Historii Prasy Polskiej” 2019, t. XXII, z. 4 (56), s. 5–18.

Bogunia-Paczyński A., Samochody, wyścigowcy, automobilierzy, albo diabły i diablice w daimlerowskich landach. Początki zrzeszonego automobilizmu w Krakowie (1908–1914). Kraków 1998.

Gaweł R., Automobilizm galicyjski, „Galicja. Studia i materiały” 2020, nr 6, s. 348–373.

Historia zrzeszonego automobilizmu. Krakowski Klub Automobilowy, „Auto” 1938, nr 12, s. 645.

Korycki W., Historyjki z klaksonem, Warszawa 1985.

Kurek A., Na tropach galicyjskiej turystyki motorowej, „Folia Turistica” 2008, nr 19, s. 91–113.

Kurek A., Od przejażdżek automobilami do turystyki: zarys dziejów turystyki samochodowej w Galicji do 1914 roku, „Folia Turistica” 2010, nr 23, s. 135–152.

Kurek A., Początki turystyki motorowej na tle rozwoju automobilizmu w Galicji do 1907 roku – w świetle źródeł prasowych, [w:] Szkice z dziejów turystyki w Polsce (1887–2007), red. S. Zaborniak, P. Król, Rzeszów 2008, s. 24–42.

Łozińska M., Łoziński J., W przedwojennej Polsce. Życie codzienne i niecodzienne, Warszawa 2011.

Rostocki A. M., Tarczyński J., Automobilizm w Warszawie do roku 1939, Warszawa 1988.

Pobrania

Opublikowane

2023-03-29

Jak cytować

Bańdo, A. (2023). Wydawnictwa Polskiego Touring Klubu w latach 1930–1939. AUPC Studia Ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia, 20, 233–246. https://doi.org/10.24917/20811861.20.15

Numer

Dział

Artykuły / Articles

Inne teksty tego samego autora