Korelacja między działalnością bibliotek akademickich a nowymi wyzwaniami uczelni XXI wieku

Autor

  • Renata Frączek Uniwersytet Śląski

DOI:

https://doi.org/10.24917/20811861.18.17

Słowa kluczowe:

universities XXI c.; development strategy; academic library

Abstrakt

This article discusses the academic library activities that correspond to the challenges of a modern university, its mission, and goals. Using the example of the Library of the Silesian University of Technology, organisational changes are discussed, as well as examples of implemented tasks that are in line with the document “Development strategy of the Silesian University of Technology for the years 2020-2026”.

Bibliografia

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Dz. U. 2018, poz. 1668.

Drabek A., Rola biblioteki w procesie parametryzacji uczelni, [w:] I Kongres Bibliotek Szkół Wyższych, Łódź, 12-14 czerwca 2019. Materiały Konferencyjne, EBIB 2019, nr 26, [on-line:] ebibojs.pl – 12.12.2020.

Szafrański L., Wpływ przynależności dyscyplinarnej i przygotowania merytorycznego bacy na indywidualne zarządzanie danymi badawczymi, [w:] Horyzonty informacji, red. P. Korycińska, Kraków 2020, s. 97-107.

Radwański A., Łatwo, szybko, efektywnie. Oczekiwania użytkowników XXI wieku, [w:] I Kongres Bibliotek Szkół Wyższych, Łódź 12-14 czerwca 2019. Materiały Konferencyjne EBIB 2019, nr 26, [on-line:] ebibojs.pl – 12.12.2020.

Derfert-Wolf L., Kim jesteśmy, co robimy czym dysponujemy – środowisko bibliotek szkół wyższych w Polsce, [w:] I Kongres Bibliotek Szkół Wyższych, Łódź 12-14 czerwca 2019. Materiały Konferencyjne, EBIB 2019, nr 26, [on-line:] ebibojs.pl – 12.12.2020.

Frączek R., Biblioteki wyższych uczelni wobec nowych wyzwań – wybrane aspekty, [w:] Dylematy czasu i przestrzeni w bibliotekach: wybrane zagadnienia, red. D. Bubel, Częstochowa 2019, s. 51-59.

Strategia rozwoju Politechniki Śląskiej na lata 2021-2026. Wersja skrócona, [on-line:] https://bip.polsl.pl/Dokumenty_nowe/Zal.M.2020.1135.US.94_Strategia_rozwoju_PS_2021_2026.pdf – 12.12.2020.

Zioło K., Biblioteka Główna Politechniki Śląskiej w Gliwicach, „Forum Bibliotek Medycznych” 2013, nr 1 (11), s. 168-195, [on-line:] BCPS_24999_-_Biblioteka-Glowna-Po_0000.pdf (polsl.pl) – 12.12.2020.

Ustawa 2.0 konsekwencje zapisów ustawy dla bibliotek i bibliotekarzy. Dyskusja panelowa – streszczenie, [w:] Nowe zmiany a kondycja bibliotek, red. J. Czyrek, J. Wojtczak, Wrocław 2018.

Pobrania

Opublikowane

2020-07-17

Jak cytować

Frączek, R. (2020). Korelacja między działalnością bibliotek akademickich a nowymi wyzwaniami uczelni XXI wieku. AUPC Studia Ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia, 18, 269–276. https://doi.org/10.24917/20811861.18.17

Numer

Dział

Materiały / Materials