Dokumentowanie dziedzictwa naukowego i techniki – muzea wyższych uczelni technicznych w Polsce

Autor

  • Renata Frączek Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

DOI:

https://doi.org/10.24917/20811861.19.41

Abstrakt

The article outlines the position of museums operating within the structural framework of technical universities in Poland. It focuses on museums registered in the Association of Museums of Technical Universities. Such museums came into being at various times; some of them are institutions with a long history, while others were established after the year 2000. The articles primarily engages with the museums the exhibits of which reflect the evolution of various areas of science and technology.

Bibliografia

Krzeszowska E., Machłajewska I., Odkrywanie historii zbiorów Muzeum Geologii Złóż w Gliwicach – śladami niektórych metryczek okazów paleontologicznych, „Górnictwo i Geologia” 2012, t. 7, z. 3, s. 47–56.

Matoga Ł., Pawłowska A., Muzea uczelniane w Polsce – przestrzeń spędzania czasu wolnego inspirowana nauką. Stan obecny i kierunki rozwoju w kontekście turystyki kulturowej, „Turystyka Kulturowa” 2016, nr 2, s. 46–66.

Muzea Uczelniane. Katalog, [on-line:] https://muzeauczelniane.pl/muzea/ – 24.09.2021.

Muzeum AGH, [on-line:] http://www.muzeum.agh.edu.pl/ –21.08.2021.

Muzeum Geologiczne, [on-line:] http://www.geol.agh.edu.pl/~muzeum/ – 21.08.2021.

Muzeum Geologii Złóż im. Czesława Poborskiego, Wydział GIBiAP Politechniki Śląskiej, [on-line:] https://muzeauczelniane.pl/geologii-zloz-im-cz-poborskiego-wydzial-gornictwa-i-geologii-politechnika-slaska-w-gliwicach/ – 21.08.2021.

Muzeum Politechniki Opolskiej i Lamp Elektronowych, [on-line:] https://muzeum.po.opole.pl/index.php/pl/ – 21.08.2021.

Stowarzyszenie Muzeów Uczelnianych. O stowarzyszeniu, [on-line:] https://muzeauczelniane.pl/o-smu/ – 15.08.2021.

Stowarzyszenie Muzeów Uczelnianych. Projekty, [on-line:] https://muzeauczelniane.pl/projekty/ – 10 września 2021]

Wyka E., Muzeum uczelniane w służbie społeczności akademickiej, „Opuscula Musealia” 2018, vol. 25, s. 127–133.

Zięba K., Muzea uczelniane w Polsce, „Muzealnictwo” 2018, nr 59, s. 79–85.

Zioło K., Muzeum Techniki Politechniki Śląskiej w Gliwicach, „Bibliotheca Nostra. Śląski Kwartalnik Naukowy” 2019, nr 2, s. 132–143.

Pobrania

Opublikowane

2021-12-20

Jak cytować

Frączek, R. (2021). Dokumentowanie dziedzictwa naukowego i techniki – muzea wyższych uczelni technicznych w Polsce. AUPC Studia Ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia, 19, 685–693. https://doi.org/10.24917/20811861.19.41

Numer

Dział

Artykuły / Articles